MENU

De E.O.B.B.G. garantie van Phytosun verzekert je van hoogwaardige en kwalitatieve Essentiële Oliën. Op de etiketten staan de eigenschappen nauwkeurig en precies vermeld, zodat je zonder problemen de juiste Essentiële Olie kunt kiezen.

Sinds meer dan 25 jaar, selecteert Phytosun telkens opnieuw betrouwbare en competente fabrikanten die gespecialiseerd zijn in de productie van Essentiële Oliën. Elke productie Essentiëlie Oliën wordt systematisch gecontroleerd en geanalyseerd. Deze selectie en analyse worden uitgevoerd door ervaren personeel zodat je zeker bent van een Essentiële Olie van uitstekende kwaliteit.

 

 

Dit label is een kwaliteitsgarantie dat staat voor Essentiële Olie Botanisch en Biochemisch Gekenmerkt. Welke garantie biedt dit?

  • de exacte botanische soort van de plant waaruit de E.O. wordt geëxtraheerd wordt in het Nederlands én het Latijn vermeld. Volksnamen zijn namelijk vaak te onnauwkeurig, daarom wordt de Latijnse naam van de E.O. vermeld om ons niet te vergissen tussen de verschillende soorten. Zo bestaan er verschillende lavendelsoorten, nl. Lavendel officinalis en Lavendel abrialis.
  • het producerend orgaan van de plant wordt duidelijk vermeld. Sommige planten leveren namelijk meerdere Essentiële Oliën. Bv. Citrusboom: één uit zijn bladeren, één uit zijn bloemen, één uit de schil van de vruchten.
  • de biochemische specificiteit of het chemotype wordt gecontroleerd en vermeld. Dit is het specifieke biochemische karakter van de plant. Immers, eenzelfde plant geeft verschillende Essentiële Oliën met verschillende eigenschappen afhankelijk van de groeiplaats, het oogstmoment en de klimatologische omstandigheden. Zo bestaan er bij Phytosun 2 chemotypes van Tijm: Tijm ct thymol en Tijm ct linalol elk met hun specifieke eigenschappen.
  • de olie is niet versneden, niet gerectificeerd, niet gedeterpeneerd. De E.O. wordt dus niet vermengd met een andere (vaak goedkopere) soort, wordt niet gereconstrueerd naar basisformule om bv. de geur altijd identiek te houden en wordt niet ontdaan van terpenen.
  • de enige extractiemethoden zijn stoomdistillatie en koude persing, want dit zijn de enige veilige! Koude persing wordt gebruikt voor alle citrusvruchten daar hun schil heel rijk is aan Essentiële Oliën. Stoomdistillatie is de extractiemethode voor al de andere Essentiële Oliën. Hoed je voor extractie door middel van chemische solventen, want deze methode levert een slechte kwaliteit die schadelijk is voor mens en milieu.
  • controle door gaschromatografie en massaspectrometrie. Door de combinatie van deze 2 controlemethoden krijg je een degelijk beeld van de samenstelling, de extractie, de zuiverheid, het karakter van de E.O. Voor iedere partij E.O. voert Phytosun deze controle uit.